Personuppgiftspolicy

Biljett.com personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på Biljett.com.
När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska kunna känna dig helt trygg. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Biljett.com behandlar dessa uppgifter i enlighet med gällande Personuppgiftslag (PUL). All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift.

All personlig information som du lämnar till oss används bara inom verksamheten för att kunna ge dig bra service vid biljettregistrering och dina återkommande köp. Den kan också användas av Biljett.com för att skicka specialerbjudanden från Biljett.com och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det. Biljett.com värdesätter din tillit och respekterar självklart dig som kund och din personliga integritet.

De uppgifter som vi kan lagra i vår kunddatabas är:

  • För och efternamn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

  • Ingen oberhörig tar del av dina personuppgifter
  • Personuppgifterna aldrig lämnar verksamheten
  • Biljetter och biljettlistor kan innehålla personliga uppgifter som används av arrangören vid evenemangets biljettincheckning
  • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Personuppgiftslagen

Du har enligt §26 i Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång/kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt enligt personuppgiftslagen §28 att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Då vänder du dig till Personuppgiftsansvarig:

Benny Kvist
Biljett.com

Leave a Reply


 

 

 

 
 
hej biljett